Publiseringsløsning for idrettsråd

Atea Klubb
05.03.2017
Atea Klubb har i samarbeid med Norges Idrettsforbund utviklet en publiseringsløsning for alle idrettsråd.

I første fase vil idrettsråd få tilgang til en ferdig publiseringsløsning, men det vil senere bli mulig å bestille klubbkontor for Idrettsråd for intern og ekstern samhandling i og mellom idrettsråd. Mer informasjon rundt dette kommer.

Det er publisert mer enn 420 unike hjemmesider, en for hvert idrettsråd i Norge, en av disse er Larvik idrettsråd.

Publiseringsløsningen benytter NIF sin kjernedatabase Min idrett som pålogging, og innhold (nyheter, aktiviteter, kampanjer) kan "merkes" og krysspubliseres fra en topp portal ut til alle idrettsråd. Dette gir en unik mulighet for raskt å dele nyttig informasjon fra forbund\krets og ut til alle rådene. I neste versjon vil det også bli mulig å "merke" innhold som skal publiseres ut til klubber\foreninger som benytter Atea Klubb som plattform.

Atea Klubb teamet ser frem mot videre samarbeid med forbund og kretser slik at vi sammen kan lage gode løsninger for idretten.