Nye Mailadresser til kontaktpersoner i fotballgruppen

Monika Schelander
05.05.2017
Ny kontaktinformasjon, inntill videre trykk på linken for å sende mail.

Økonomi Fotball Kjøkkelvik

okonomi.fotball.kjokkelvik@idrett.onmicrosoft.com

Nina Monica Johnsen

Sportslig Fotball Kjøkkelvik

sportslig.fotball.kjokkelvik@idrett.onmicrosoft.com

Cato Oen

Medlem Fotball Kjøkkelvik (NestLeder)

medlem.fotball.kjokkelvik@idrett.onmicrosoft.com

Bjarte Nordhus

Anlegg Fotball Kjøkkelvik

anlegg.fotball.kjokkelvik@idrett.onmicrosoft.com

Roald Boge Nilsen

Leder Fotball Kjøkkelvik

leder.fotball.kjokkelvik@idrett.onmicrosoft.com

Monika Schelander

Marked Fotball Kjøkkelvik

marked.fotball.kjokkelvik@idrett.onmicrosoft.com

Frank Erik Hansen

Dommer Fotball Kjøkkelvik

dommer.fotball.kjokkelvik@idrett.onmicrosoft.com

Emillianus Steak Ranjit

Arrangement Fotball Kjøkkelvik (bane/kalenderansvarlig)

arrangement.fotball.kjokkelvik@idrett.onmicrosoft.com

Jon Tore Johnsen

Miljø Fotball Kjøkkelvik

miljo.fotball.kjokkelvik@idrett.onmicrosoft.com

Øyvind Boge Nilsen

Fotballskole Kjøkkelvik (i bruk for fotballskole 2018)

fotballskole.fotball.kjokkelvik@idrett.onmicrosoft.com

Lasse Elvemo

Alle mail adresser kommer til å ende med @kjokkelvik.no, men vi er under overføring fra gammel nettside til ny og overtakelse av domene.

eks vil mail til leder da bli som følgende leder.fotball@kjokkelvik.no. Dette gjelder alle mail adresser som er over...

Mail til dommeransvarlig vil da bli dommer.fotball@kjokkelvik.no.

Vi beklager merarbeidet og forvirringen dette medfører, men vi ber om forståelse for dette i en liten overgangsperiode.