Innkalling Årsmøte

Leder Kjøkkelvik IL
02.02.2019
Hovedstyret innkaller herved til Årsmøte i Kjøkkelvik IL
Årsmøtet avholdes onsdag den 13.mars kl. 19:00 i Fæsterhuset, Brøstanesveien 1

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag den 20.februar til e-post: leder@kjokkelvik.no  Mail merkes med «Forslag til årsmøtet».

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene nede i Fæsterhuset, senest én uke før årsmøtet (onsdag den 6.mars). Det vil også være mulig å be om å få dokumenter tilsendt, som PDF i mail. Forespørsel må da sendes til leder@kjokkelvik.no  i god tid før fristen som er 6. mars. Mail merkes med «Dokumenter årsmøte»

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Kjøkkelvik Idrettslag