Grasrottrener Delkurs 1

Trond Lerøy
06.11.2017
Første interne Grasrottrener kurs gjennomført i Kjøkkelvik.

Det er med stor glede jeg kan informere om at vi de to siste ukene har gjennomført NFF Grasrottrener/delkurs 1 for hele ti av våre trenere og foreldrekontakter i Kjøkkelvik IL.
 
Med stort engasjement fra kursdeltagerne, samt flinke markører fra flere av lagene i barnefotballgruppen hadde vi fire fine kvelder sammen. Tilbakemeldingene fra deltakerne er udelt positive, og da spesielt at kurset arrangeres i egen klubb satte de pris på.
 
Som kursholder var jeg gjerne mer spent enn selve kursdeltagerne, da dette var første gangen jeg holdt kurset etter at jeg gjennomførte min utdanning som Trenerveileder.
 
I dette delkurset var vi innom flere temaer som skapte gode diskusjoner og forhåpentligvis sitter deltagerne igjen med flere svar enn spørsmålJJJ
 
Det jeg som kursleder opplevde som veldig positivt, var at flere av deltakerne utvekslet kontaktinformasjon for lagene de representerer. Dette med tanke på eventuelt samarbeid på tvers av årskullene, noe som er en veldig spennende tanke.
 
Jeg vil med dette få takke alle i klubben som har bidratt til å få gjennomført kurset, og da spesielt alle deltakerne.

IMG_0298.JPG
 
Mvh Trond