Fair Play - gode holdninger og verdier

Monika Schelander
07.06.2017
Idag samler NFF Hordaland årets Fair Play klubber i en samlin på Idrettens Hus, desverre er det ingen fra Kjøkkelvik tilstede, men vi er også en Fair Play klubb i 2017.

Fair Play, hva er det?

Fair Play er NFF sentralt sitt program i arbeidet med gode holdninger og verdier. Når jeg forklarer Fair Play til de minste i barnefotballen, drar jeg paralleller til Trivselsledere på skolen, for det vet de hva er og de vet hvorfor de har Trivselsledere. Spillerne i barnefotballen er ekstremt flinke på Fair Play, der er det nok heller de voksne som trenger litt skolering.

Jeg pleier å forklare Fair Play med en setning, "slik du ønsker andre skal være mot deg selv, slik må du også være mot andre". Følger man den leveregelen, så er mye gjort.

Fair Play - det handler om respekt, ikke sant!

Trenere, spillere, dommere og foreldre/supportere skal behandle hverandre med den respekten man forventer at andre skal ha mot en selv. Noe mer vanskelig enn det er det egentlig ikke, men dog så vanskelig likvel til tider.

I Kjøkkelvik har vi MOT i ungdomsfotballen, årsaken til det er at Kjøkkelvik Ungdomsskole har MOT og vi mener MOT er en fantastisk organisasjon som fronter veldig gode holdninger og verdier. Ikke minst er det noe ungdommen kan relatere seg til og at de forholder seg til det samme på fritiden som i skoletiden. Alt forsterkes, når det gjentas.

Norges Idrettsforbund har noen gode råd til hvordan bli en god rollemodell som forelder/trener eller rett og slett være en god voksen i idrettssammenheng. Disse rådene oppfordrer vi dere til å følge, det være seg om man er forelder, trener eller annen familie. 

Slik blir du en ansvarlig trener, leder og idrettsforelder i sosiale medier:

  • 💥Ikke legg ut resultater fra kamper eller konkurranser dersom ditt barn er under 11 år. 
  • 💥Ikke si noe stygt om barnets trener, barns lagkamerater eller deres motstandere, ei heller noe som kan påvirke ditt eller andres barn negativt
  • 💥Er det ditt eller barnets behov som blir ivaretatt? Snakk med ditt barn før du legger noe ut på sosiale medier. Spør deg selv om hensikten med publiseringen. 
  • 💥Ikke kom med ytringer i sosiale medier som går lenger enn det du hadde turt å si ansikt til ansikt med trenere, ledere, motstanderne eller andre. 
  • 💥Ikke publiser noe på sosiale medier dersom du er i sterk affekt. La det gå tid før du eventuelt velger å publisere noe. 
  • 💥Løft frem styrkene og innsatsen til ditt barns lag og aldri svakhetene til motstanderens lag.

I Kjøkkelvik Fotballgruppe er holdninger og verdier veldig viktig, vi som idrettslag er med å utvikle mennesker. Vi er sentrale i noen ungdommers liv og det som formidles på feltet av trenere og andre voksne blir med dem videre. Vi som idrettslag er med å forme mennesker som med tiden skal bli voksen. Det vi viser av lidenskap for spillet, miljøet og at vi ser dem, det blir med dem videre.

Det er engang slik at blant de yngste spillerne, så er det kuulere å være god i sport enn god på skolen. Det er også slik at det er de samme barna som er på skolen som er på idrettsbanen, men rollene endrer seg og de tilpasser seg de miljøene de er i. Derfor er vi glade for at vi har en MOT avtale med Kjøkkelvik Skole, noe som betyr at uansett hvor elevene/spillerne er så vet de hva de har å forholde seg til.

La oss sammen gi dem gode holdniger og verdier, la oss sammen gi dem minner og gode opplevelser og ikke minst... La oss sammen drive klubben etter visjonen som en gang ble satt... "En plass for alle"

Under finner dere link til Klubbhåndboken, der vil dere finne all informasjon om fotballgruppen. Hva dere som foreldre kan forvente av klubben, hva klubben forventer av dere. Hva spillere og trenere kan forvente av klubben, hva klubben forventer av spillere og trenere. Der ligger også rollebeskerivelser til de frivillige verv som er i fotballgruppen, informasjon om skadeforsikring, org kart, årshjul osv.

Pr skrivende stund er den under revidering, da nye verv er opprettet og endringer i Skadeforsrikring på spillere fra Gjensidige til IF.