Årsmøte

Anne Karin
18.01.2018
Årsmøte i Kjøkkelvik IL avholdes onsdag 14. mars kl. 1900 i Fæsterhuset.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 28. februar.
Forslag sendes til terje.hjemme@gmail.com