Innhold
1
Har du spørsmål? Kontakt rette personer for raskest mulig svar

E-poster til kontaktpersoner i Kjøkkelvik IL

Generelle spørsmål til klubb rettes til Hovedstyret, spørsmål som omhandler grupper (håndball, fotball eller turn) rettes gruppestyrene.

Hovedstyret        leder@kjokkelvik.no

Gruppestyrene

Håndball              kjokkelvik@rvn.handball.no

Fotball                  leder.fotball@kjokkelvik.no

Turn                      turn@kjokkelvik.no


Spørsmål som omhandler innmelding, faktura eller utleie av Fæsterhuset:

Innmelding i klubb / spørsmål om faktura (medlemsavgift)           medlem@kjokkelvik.no       

Faktura generelt            okonomi@kjokkelvik.no       

Utleie av Fæsterhuset   utleie@kjokkelvik.no

Drift av Fæsterhuset    huset@kjokkelvik.no

Andre ansvarsområder:

Politiattestansvarlig: Jeanette Krabbedal-Mathisen (leder håndballgruppen)   kjokkelvik@rvn.handball.no

Barneidrettsansvarlig: Henriette Aam (styremedlem Håndballgruppen) henrietteaam6@gmail.com

2
Kontigent i Kjøkkelvik

Gruppe

Treningsavgift

Medlemsavgift

Krøllgressavgift

Kontingent SUM

HB skolen

Kr.    650,-

Kr. 150,-

 

Kr.    800,-

Håndball Barn

(til 10 år)

Kr.    900,-

Kr. 150,-

 

Kr.  1.050,-

Håndball Ungdom (10-17 år)

Kr.  1.200,-

Kr. 150,-

 

Kr.  1.350,-

Håndball Voksne (fra 18 -)

Kr.  2.000,-

Kr. 300,-

 

Kr.  2.300,- 

Håndball     Spesial-grupper

Kr.  1.500,-

Kr. 300,-

 

Kr.  1.800,-

Turn Barn

3-8 år

Kr.  1.000.-

Kr. 150,-

 

Kr  1.150,-

Turn

9-10 år

Kr. 1.500,-

Kr. 150,-

 

Kr.  1.650,-

Turn Konkurranse 11-17 år

Kr. 2.800,- 3-4 g


Kr 2.400,. 1-2 g 


Kr 150,-

 

Kr. 2.950,-


kr 2.550,-
 


Turn Voksne Seniorer

Kr.   900,-

Kr. 300,-

 

Kr. 1.200,-

 

Turn Voksne

2/3 g pr uke

Kr. 1.500,-

Kr. 300,-

 

Kr. 1.800,-

Turn Voksne

1 g pr uke

Kr. 1.100,-

Kr. 300,-

 

Kr. 1.400,-

Fotball Barn

6-12 år

Kr. 1.050,--

Kr. 150,-

Kr. 500,-

Kr. 1.700,-

 

Fotball Ungdom 13-17 år

Kr. 1.200,-

Kr. 150,-

Kr. 500,-

Kr. 1.850,-

Fotball Voksne

Kr. 1.350,-

Kr 300,-

Kr. 500,-

Kr. 2.150,-


Kontingenten til KIL består av en treningsavgift som går til gruppene og en medlemsavgift som

går til hovedlaget. Det er mulig å bli medlem uten å trene, da betaler man kun medlemsavgift.

 

Treningsavgiften til gruppene kreves inn to ganger årlig (høst og vår).

Medlemsavgiften kreves inn i vårsesongen. 

 

Håndballskolen betaler en gang i året.


3
Fullmaktsmatrise

Fullmaktsmatrise.jpg

4
Kjøkkevik Idrettslag
KIL-logo-transperent.gif
Vedtekter / Lovnorm Klikk Her
 
Vårt formål: 
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Verdigrunnlag:

Idrettsglede: Muligheter og utfordringer for alle

Ærlighet og respekt: Overfor egne utøvere, trenere, dommere og  konkurrenter

Målrettet: energisk og begeistret innsats i et sunt og trygt  idrettsmiljø

Fellesskap: samhold og vennskap i et sunt og trygt idrettsmiljø5
GRASROTANDEL

Grasrot Plakat Liggende-2.jpg

Registrer deg her

Grasrotandelen øker fra fem til sju prosent. Det betyr økte inntekter for tusenvis av lag og foreninger.

Siden 2009 har tusenvis av frivillige lag og foreninger fått millioner av kroner direkte fra Norsk Tippings kunder gjennom Grasrotandelen. Ordningen går ut på at hver enkelt Norsk Tipping-kunde selv kan bestemme hvilken forening eller klubb som skal motta et beløp av det de selv spiller for. 

Fra 1. januar ble denne Grasrotandelen økt fra fem til sju prosent av spill-innsatsen. 

- Gjennom Grasrotandelen får folk mulighet til vise sin støtte til det idrettslaget eller den foreningen som ligger deres hjerte nærmest.