Innhold
1
Informasjon om klubben

Logo5.jpg

Kjøkkelvik IL er et fleridrettslag stiftet i 1934.
Vi har tilbud om fotball, håndball og turn.

Mer informasjon om gruppene og våre tilbud finner du under fanen "Grupper" fra topplinjen her på siden.

​Klubbnavn
Kjøkkelvik Idrettslag
​Stiftet1934
​IdretterHåndball, Fotball og Turn
Besøksadresse
Brøstanesveien 1, Loddefjord
​PostadressePostboks 84, 5881 Loddefjord 
​E-postadresseleder@kjokkelvik.no
​Nettsidewww.kjokkelvik.no
​Organisasjonsnummer 979 907 842
​Bankforbindelse
Sparebanken Vest - kontoer
Sparebank1 SR-Bank - medlemsnett
Sparebank1 -  (Fond)forsikring.sparebank1.no (innlogg fond)
Medlem av
Norges idrettsforbund
Tilknyttet
Hordaland Idrettskrets


Vi eier og drifter egen fotballbane, har eget klubbhus Fæsterhuset - som også leies ut til private.

Turn trener på Kjøkkelvik skole og i Olsvikhallen. Vi har også trening for voksne i Fæsterhuset. 
Håndball har mesteparten av sin trening i Olsvikhallen. 

Innlogg Klubbkontor: https://teams.microsoft.com
Webmail:  https://outlook.office.com

Brukernavn er epost opprettet av KIL (type xx.xx@kjokkelvik.no), passord blir tildelt og endret av bruker.

2
Kjøkkelvik Idrettslag er et fleridrettslag

Kjøkkelvik Idrettslag er et fleridrettslag med aktiviteter innen Fotball, Håndball og Turn. 

 

Øverste myndighet i Idrettslaget er årsmøtet som avholdes innen utgangen av mars måned. I perioden mellom årsmøtene ledes idrettslaget av Hovedstyret. Hovedstyrets myndighet er begrenset av gjeldende vedtekter og de vedtak som årsmøtet har fattet, som f.eks budsjettet.

Hovedstyret består av styreleder, nestleder, 4 medlemmer og en vara (Totalt 7 stk.). Hvert gruppestyre (håndball, fotball og turn) skal være representert i Hovedstyret med minumim ett medlem, men ikke flere enn to (Jf vedtekter/lovnorm vedtatt årsmøtet 2019).


Fotball, Håndball og Turn har egne gruppestyrer og har egne møter gjennom året. De har også forberedende møter i forkant av idrettslaget sitt årsmøte, der de blandt annet lager forslag til budsjett, som hovedstyret godkjenner og legger frem til årsmøtet - årsmøtet er det som sist godkjenner budsjettet. Gruppestyrene rapporterer til Hovedstyre gjennom året, hovedsaklig på møte i Hovedstyret.


Antall styremedlemmer i gruppene kan variere, antal medlemmer vises organisasjonsplan vedtatt på Årsmøtet.

Kjøkkelvik Idrettslag har omlag 950 medlemmer, inkl ikke aktive medlemmer. Rekrutteringsområdet er ulikt for de tre gruppene.  

 

Fotballgruppen har omlag 210 medlemmer og har Kjøkkelvik som sitt rekrutteringsområde.

Håndballgruppen har omlag 325 medlemmer og har Kjøkkelvik, Olsvik og Alvøen som sine rekrutteringsområder.

Turngruppen har omlag 400 medlemmer og har Kjøkkelvik, Olsvik og Loddefjord som sine rekrutteringsområder.3
Barnefattigdom og idrettsdeltagelse

I 2015 vedtok Idrettstinget følgende resolusjon:

«Alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. Idrettstinget vil redusere økonomiske hindringer for deltakelse».

Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Idretten skaper tilhørighet, livslange vennskap og er utviklende for kropp og sinn. Ingen skal måtte stå utenfor.

Det er vist en klar sammenheng mellom lav husstandsinntekt og lavere deltagelse i idrettsaktivitet. Økonomi som barriere får store konsekvenser for idrettsdeltagelse blant barn av innvandrere.

Kilde: Norges Idrettsforbund

Kjøkkelvik Idrettslag ønsker også å redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse i idrettene våre, vi har derfor siden 2017 avsatt midler til dette. Familier som har behov kan søke klubb om økonomisk støtte til for eksempel kontingent, utgifter til cupper og lignende. Kjøkkelvik Idrettslag har også god kontakt med KIL Fond Bergen & Omeng, som i sin tid ble startet i klubben med den hensikt at treningstøy og annet utstyr kunne gjenbrukes.

For søknad kontakt klubb på  leder@kjokkelvik.no  eller  okonomi@kjokkelvik.no 
Alle henvendelser blir behandlet konfedensielt.
4
Utleie av Fæsterhuset

Vårt klubbhus kan også leies.

Fæsterhuset1900x500.jpg

Ønsker du å leie Fæsterhuset ta kontakt på telefon 905 56 304 eller utleie@kjokkelvik.no.

Sjekk i kalender om Fæsterhuset er ledig

icon kalender.jpg


Priser gjeldende fra 01.04.18: Alle priser er inkl. vask

​Dag

Pris

​Fredag

​5.000,-

​Lørdag

​5.000,-

​Fredag + Lørdag

​7.500,-

​Dag før helligdag

​5.000,-

​Lørdag + Søndag

​6.500,-

​Døgn ukedag

​2.500,-

​Kveld ukedag

​2.000,-

 Søndag                                    2.800,- 

 

 I fokus