Innhold
1
Fakta om Kjøkkelvik IL

Kjøkkelvik Idrettslag er et fleridrettslag med aktiviteter innen Fotball, Håndball og Turn. 

 

Øverste myndighet i Idrettslaget er årsmøtet. I perioden mellom årsmøtene ledes idrettslaget av Hovedstyret. Hovedstyrets myndighet er begrenset av gjeldende vedtekter og de vedtak som årsmøtet har fattet, som f.eks budsjettet.

Hovedstyret består av styreleder, nestleder, vara og minumum 1 medlem. I tillegg kan de tre gruppene (håndball, fotball og turn), Damelaget og Eiendomsutvalget delta på møter i hovedstyret

Fotball, Håndball og Turn har egne styrer og sine egne forberedende møter i forkant av idrettslaget sitt årsmøte, der de blandt annet lager forslag til budsjett som hovedstyret godkjenner og legger frem til årsmøtet - årsmøtet er det som sist godkjenner budsjettet.

Antall styremedlemmer i gruppene varierer og er fastsatt etter behov.

Kjøkkelvik Idrettslag har omlag 950 medlemmer, inkl ikke aktive medlemmer. Rekrutteringsområdet er ulikt for de tre gruppene.  

 

Fotballgruppen har omlag 250 medlemmer og har Kjøkkelvik som sitt rekrutteringsområde.

Håndballgruppen har omlag 300 medlemmer og har Kjøkkelvik, Olsvik og Alvøen som sine rekrutteringsområder.

Turngruppen har omlag 300 medlemmer og har Kjøkkelvik, Olsvik og Loddefjord som sine rekrutteringsområder.

Viktige milepæler i idrettslagets historie
  • Kjøkkelvik IL ble stiftet 7. oktober 1934
  • I 1935 kjøpte idrettslaget grunnen som fotballbanen ligger på i dag
  • I 1939 ble laget opptatt i Norges Fotballforbund
  • 12. mai 1946 ble Damelaget stiftet
  • I 1949 kjøpte idrettslaget Fæsterhuset
  • I 1950 ble Turngruppen stiftet som et utspring fra Damelaget
  • 4. mai 1967 ble Kjøkkelvik fotballbane åpnet
  • I 1973 ble Håndballgruppen offisielt stiftet
  • 7 juni 2009 ble kunstgressbanen innviet

 

 

HS-møtehttps://kjokkelvikil.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=131HS-møte2019-01-08T18:00:00Z2019-01-08T20:00:00ZFotballgruppe sitt kontor
Årsfesthttps://kjokkelvikil.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=126Årsfest2019-01-11T17:00:00Z2019-01-11T22:00:00ZFæsterhuset
Dokumenter til årsmøtet blir tilgjengelig https://kjokkelvikil.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=136Dokumenter til årsmøtet blir tilgjengelig 2019-03-06T13:00:00Z2019-03-06T14:00:00ZFæsterhusetKan også få dem tilsendt som pdf - ved forespørsel

 I fokus