Innhold
1
Politiattest

 

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Hva er politiattest? 
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

(kilde Norges Idrettsforbund)


§ 34-1.Politiattest til person som skal utføre oppgaver i frivillig organisasjon

Frivillige organisasjoner kan kreve fremleggelse av politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd av fysisk person som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.


For de som søker elektronisk, må vedlagt fil som heter "bekreftelse på formål" fylles ut. Merk at ALLE punktene må fylles ut.

For de som ikke har mulighet for å søke elektronisk, må I TILLEGG til bekreftelsen, også vedlagt søknadsskjema (papirversjon) fylles ut. Merk at det må signeres av søker, Politi trenger også kopi av legitimasjon her.

En politiattest er gyldig i 3 måneder fra utstedelsesdato til fremvisning. Attest fremvises til ansvarlige i hver klubb.

 1
Linker for søknaden

Bekreftelse på formål fylles ut av klubb. Link til skjema er her  

Du kan velge å levere søknad digitalt, da må du huske på å fylle inn rett Kategori og Formål, begge ska ha; Frivillige organisasjoner (se bildet).

attest.jpg

Bekreftelsen fra idrettslag kan du også ta bilde av og sende som fil. 

Link for levering av elektronisk søknad:

https://attest.politi.no/

 

Papirversjon søknad:

Søknad om politiattest – bokmål

Søknad om politiattest - nynorsk

Skjemaet sendes til:

 Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

 Postboks 113

 9951 Vardø