Innhold
1
Vedtekter
Det er vedtatt egne vedtekter for Kjøkkelvik IL.

Oppdaterte Vedtekter/Lovnorm fra Årsmøtet 13.03.2019 finner du her

 

2
Barn i idretter

Hos oss i Kjøkkelvik er barn i hovedfokus, Kjøkkelvik Idrettslag er en breddeklubb der mestring og deltagelse er i fokus. Barn under 12 år har egne lover og regler som gjelder for dem.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Link til Norges Idrettsforbund - Barneidrett