Innhold
1
Sportsplan - Kjøkkelvik IL Fotballgruppe 2019
1
Sportslig Utvalg
SU LederTrond Normannsportslig.fotball@kjokkelvik.no93229557
SUAtle UrhaugTrener A-lagatle.urhaug@dormakaba.com91182322
SUOle-Kristian EideTrener J2003okeeide@gmail.com45248284
SUTrond LerøyTrenerkoordinatortrond.leroey@online.no92043414
SUFrode BårdsenTrener G2011frode.bardsen@gmail.com93061776
SUEirik EideTrener G2007eieide74@gmail.com91345579
SUChristian HerlandTrener G2006christian.herland@tv2.no99209551

2
Hvorfor sportsplan?

Intensjonen er at alle trenere og aktører innenfor det sportslige i klubben skal vite om og bruke planen aktivt, slik at den blir et levende dokument, og dermed kan leve opp til sin ambisjon om å styre aktiviteten.

Ingen trenere skal kunne ha sin egen agenda som går utover klubbens målsettinger og ambisjoner. Målet for KIL er å utvikle spillere med gode ferdigheter og holdninger både fotballfaglig og sosialt. Dette gjøres gjennom å skape ”et hjerte for KIL”, klubbfølelse må skapes fra de yngste klassene og videreføres oppover.
I perioden må KIL opprettholde lag i alle aldersgrupper, få flere jentelag og tilrettelegge for at KIL sin spillerutvikling medføre A-laget i 4.divisjon i løpet av perioden.
Det er viktig å sette seg inn i hva planen sier om den aktivitet en skal lede. Det er sportsplanen for Kjøkkelvik IL Fotball som skal styre aktiviteten innenfor all fotball i klubben.

Klubben har en strategi angående oppfølging og implementering av planen i det daglige arbeidet. Styret erkjenner at arbeidet med å få innholdet inn i ryggmargen til klubbens medlemmer blir et særs viktig arbeid fremover.

Ved hjelp av alle gode krefter og tillitsvalgte har vi tro på at sportsplanen vil bli et godt verktøy for all sportslig aktivitet i klubben.


Revisjon: Sportsplan revidert i 2017